About us

Welcome to Building With Purpose –

Balfour Beatty Construction’s Local News

We are a relentless ally for the success of each and every dream we are entrusted to build.

 • Xây dựng Với Mục đích

  Xây dựng Với Mục đích là một Bản tin của Nhóm Truyền thông Khu vực phía Đông của Công trình Balfour Beatty.
 • Mỗi Tháng Chúng tôi Cung cấp

  • Một cuộc hội thoại chuyên gia
  • Thông tin cập nhật về sự tham gia của cộng đồng
  • Câu chuyện về tính năng Talent Focus
  • Highlight Project
 • Chúng ta là ai

  Chúng tôi là một đồng minh không ngừng nghỉ vì sự thành công của mỗi và mọi giấc mơ chúng ta được ủy thác để xây dựng.